Od najmłodszych lat sztuka pochłaniała większość mojego wolnego czasu. Przede wszystkim rysunek, który do dzisiaj jest moją ulubioną sztuką plastyczną. W tym czasie technologia zaczęła rozwijać się coraz bardziej, a mnie zaczęły fascynować możliwości jakie daje komputer – robienie gifów, animacji czy digital artów. W czasie studiów – które ukończyłam dyplomem artystycznym – doskonaliłam i uczyłam się nowych umiejętności. Praca w studiach fotograficznych dała mi najwięcej życiowych lekcji – nie tylko doskonaliłam swoje umiejętności, nie tylko uczyłam się nowych rzeczy ale także i przede wszystkim praca z klientami dała mi nowe spojrzenie na świat. Nauczyłam się prowadzenia dialogu z nimi w taki sposob, aby to co mieli w głowie przelać na papier (czy też arkusz w Photoshopie 🙂) albo przynajmniej w dużej mierze co co mieli w zamyśle.

Cały czas się rozwijam, a każde zlecenie jest nowym wyzwaniem które z chęcią podejmuję.